Reklamacje

1. Reklamacje produktów prosimy, wraz z reklamowanym produktem, przesyłać pisemnie, na adres: KOT W BUTACH ul. Miodowa 4a 81-558 Gdynia

2. Należy skorzystać z formularza reklamacyjnego (DO POBRANIA) z zastrzeżeniem kolejnego punktu.

3. Konsument nie musi korzystać z formularza reklamacyjnego. Wówczas reklamacja powinna zawierać: dane wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz samą treść reklamacji wraz z datą zauważenia usterki.

4. Prosimy o dołączenie również paragonu/faktury. Nie jest to niezbędne, ale ułatwi nam działanie.

5. W przypadku reklamacji złożonej przez Konsumenta, Sprzedawca rozpatrzy ją w ciągu 14 dni.

6. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta nie będącego konsumentem, termin ten może zostać przedłużony, jeśli będzie to uzasadnione.

7. Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw również na zasadach ogólnych korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.