Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Funkyshoes.pl OBOWIĄZUJĄCY OD 30.04.2015 r.

1. Sklep internetowy funkyshoes.pl, działający pod adresem www.funkyshoes.pl, prowadzony jest przez: Kot w Butach Katarzyna Baraniak, z siedzibą w Sopocie, przy ul. Parkowej 25 lok. 2, zarejestrowany w CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 584-224-24-79, Regon 191448347 [Sprzedawca].

2. Adres do korespondencji, odbioru osobistego, reklamacji i doręczeń, dla klientów sklepu funkyshoes.pl:
Kot w Butach
ul. Miodowa 4a
81-558 Gdynia

3. Do kontaktów z klientami udostępniamy poniższe numery telefonu:

+48 600 551 755

+48 58 710 29 10

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów pełnowartościowych, pochodzących z legalnych źródeł.

 2. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.

 3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta, faktura VAT.

III. PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności :

 1. płatność za pobraniem – należność pobiera pracownik firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę,

 2. płatność przelewem bankowym,

 3. płatności on-line, za pośrednictwem serwisu PayU

 4. płatność gotówką podczas odbioru osobistego.

 1. Z wyłączeniem punktów 1a i 1d, zapłata powinna nastąpić najpóźniej dwadzieścia dni od zawarcia umowy.

 2. Dane do przelewu:

mBank 18 1140 2017 0000 4502 1073 0028
KOT W BUTACH ul. Miodowa 4a   81-558 Gdynia

IV. WYSYŁKA I DOSTAWA TOWARU

 1. W przypadku przelewu bankowego i płatności on-line, realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty.

 2. Towar jest wysyłany codziennie – od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

 3. Towar jest dostarczany w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.

 4. Stosowane formy dostawy wraz z kosztem:

 1. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy – 0 zł

 2. przesyłka kurierska z wpłatą na konto– 15 zł

 3. przesyłka kurierska pobraniowa – 17 zł

 4. paczkomaty InPost z wpłatą na konto – 9,99 zł (do dwóch produktów).

 1. Zwykle czas dostawy przesyłki kurierskiej/Paczkomaty InPost to 1/2 dni robocze od momentu jej nadania.

 2. W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne opóźnienia leżące po stronie dostawcy.

 3. W stosunku do Konsumentów, Sprzedawca zapewnia, że zamówione towary zostaną dostarczone niezwłocznie, najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od złożenia zamówienia przez Konsumenta.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z Pouczeniem załączonym do Regulaminu.

 2. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z naszego formularza zwrotu (DO POBRANIA) albo z załączonego wraz z Pouczeniem wzoru formularza z ustawy o prawach konsumenta, ale nie jest to obowiązkowe.

 3. Prosimy o dołączenie paragonu/faktury, ale ich niedołączenie nie wpływa na prawo odstąpienia od umowy.

 4. Prosimy o podanie numeru konta, na który ma zostać przekazany zwrot pieniędzy, ale jego niedołączenie nie wpływa na prawo odstąpienia od umowy.

VI. REKLAMACJE

 1. Reklamacje produktów prosimy, wraz z reklamowanym produktem, przesyłać pisemnie, na adres : KOT W BUTACH ul. Miodowa 4a  81-558 Gdynia

 2. Należy skorzystać z formularza reklamacyjnego (DO POBRANIA) z zastrzeżeniem kolejnego punktu.

 3. Konsument nie musi korzystać z formularza reklamacyjnego. Wówczas reklamacja powinna zawierać: dane wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz samą treść reklamacji wraz z datą zauważenia usterki.

 4. Prosimy o dołączenie również paragonu/faktury. Nie jest to niezbędne, ale ułatwi nam działanie.

 5. W przypadku reklamacji złożonej przez Konsumenta, Sprzedawca rozpatrzy ją w ciągu 14 dni.

 6. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta nie będącego konsumentem, termin ten może zostać przedłużony, jeśli będzie to uzasadnione.

 7. Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw również na zasadach ogólnych korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

VII. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Kot w Butach Katarzyna Baraniak, z siedzibą w Gdyni przy ul. Miodowej 4a. Dane podawane są dobrowolnie, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację zamówienia. Podane dane będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia i ewentualnych reklamacji. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Osoby fizyczne mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 30 kwietnia 2015 r. i ma zastosowanie wobec umów zawieranych od tej daty.

 2. W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy - mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

KOT W BUTACH
ul. Miodowa 4a
81-558 Gdynia

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

KOT W BUTACH
ul. Miodowa 4a
81-558 Gdynia

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Objaśnienie: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić”.

[Motyw 47 preambuły dyrektywy 2011/83/UE]

Wzór formularza odstąpienia od umowy z załącznika nr 2 do ustawy o prawach konsumenta:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Funkyshoes.pl OBOWIĄZUJĄCY OD 25.12.2014 r.  DO  29.04.2015 r.

1. Sklep internetowy funkyshoes.pl, działający pod adresem www.funkyshoes.pl, prowadzony jest przez: Kot w Butach Katarzyna Baraniak, z siedzibą w Sopocie, przy ul. Parkowej 25 lok. 2, zarejestrowany w CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 584-224-24-79, Regon 191448347 [Sprzedawca].

2. Adres do korespondencji, odbioru osobistego, reklamacji i doręczeń, dla klientów sklepu funkyshoes.pl:
Kot w Butach
ul. Bukowa 14
81-515 Gdynia

3. Do kontaktów z klientami udostępniamy poniższe numery telefonu:

+48 600 551 755

+48 58 710 29 10

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów pełnowartościowych, pochodzących z legalnych źródeł.

 2. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.

 3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta, faktura VAT.

III. PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności :

 1. płatność za pobraniem – należność pobiera pracownik firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę,

 2. płatność przelewem bankowym,

 3. płatności on-line, za pośrednictwem serwisu PayU

 4. płatność gotówką podczas odbioru osobistego.

 1. Z wyłączeniem punktów 1a i 1d, zapłata powinna nastąpić najpóźniej dwadzieścia dni od zawarcia umowy.

 2. Dane do przelewu:

mBank 97 1140 2017 0000 4902 1286 2992
KOT W BUTACH ul. Bukowa 14 81-515 Gdynia

IV. WYSYŁKA I DOSTAWA TOWARU

 1. W przypadku przelewu bankowego i płatności on-line, realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty.

 2. Towar jest wysyłany codziennie – od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

 3. Towar jest dostarczany w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.

 4. Stosowane formy dostawy wraz z kosztem:

 1. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy – 0 zł

 2. przesyłka kurierska z wpłatą na konto– 15 zł

 3. przesyłka kurierska pobraniowa – 17 zł

 4. paczkomaty InPost z wpłatą na konto – 9,99 zł (do dwóch produktów).

 1. Zwykle czas dostawy przesyłki kurierskiej/Paczkomaty InPost to 1/2 dni robocze od momentu jej nadania.

 2. W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne opóźnienia leżące po stronie dostawcy.

 3. W stosunku do Konsumentów, Sprzedawca zapewnia, że zamówione towary zostaną dostarczone niezwłocznie, najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od złożenia zamówienia przez Konsumenta.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z Pouczeniem załączonym do Regulaminu.

 2. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z naszego formularza zwrotu (DO POBRANIA) albo z załączonego wraz z Pouczeniem wzoru formularza z ustawy o prawach konsumenta, ale nie jest to obowiązkowe.

 3. Prosimy o dołączenie paragonu/faktury, ale ich niedołączenie nie wpływa na prawo odstąpienia od umowy.

 4. Prosimy o podanie numeru konta, na który ma zostać przekazany zwrot pieniędzy, ale jego niedołączenie nie wpływa na prawo odstąpienia od umowy.

VI. REKLAMACJE

 1. Reklamacje produktów prosimy, wraz z reklamowanym produktem, przesyłać pisemnie, na adres : KOT W BUTACH ul. Bukowa 14 81-515 Gdynia

 2. Należy skorzystać z formularza reklamacyjnego (DO POBRANIA) z zastrzeżeniem kolejnego punktu.

 3. Konsument nie musi korzystać z formularza reklamacyjnego. Wówczas reklamacja powinna zawierać: dane wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz samą treść reklamacji wraz z datą zauważenia usterki.

 4. Prosimy o dołączenie również paragonu/faktury. Nie jest to niezbędne, ale ułatwi nam działanie.

 5. W przypadku reklamacji złożonej przez Konsumenta, Sprzedawca rozpatrzy ją w ciągu 14 dni.

 6. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta nie będącego konsumentem, termin ten może zostać przedłużony, jeśli będzie to uzasadnione.

 7. Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw również na zasadach ogólnych korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

VII. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Kot w Butach Katarzyna Baraniak, z siedzibą w Gdyni przy ul. Bukowej 14. Dane podawane są dobrowolnie, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację zamówienia. Podane dane będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia i ewentualnych reklamacji. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Osoby fizyczne mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. i ma zastosowanie wobec umów zawieranych od tej daty.

 2. W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy - mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

KOT W BUTACH
ul. Bukowa 14
81-515 Gdynia

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

KOT W BUTACH
ul. Bukowa 14
81-515 Gdynia

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Objaśnienie: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić”.

[Motyw 47 preambuły dyrektywy 2011/83/UE]

Wzór formularza odstąpienia od umowy z załącznika nr 2 do ustawy o prawach konsumenta:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Funkyshoes.pl OBOWIĄZUJĄCY DO 24.12.2014 r.

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:

1. Sklep internetowy funkyshoes.pl, działający pod adresem www.funkyshoes.pl, prowadzony jest przez firmę: Kot w Butach Katarzyna Baraniak, z siedzibą w Gdyni przy ul. Bukowej 14, NIP 584-224-24-79, Regon 191448347.

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów pełnowartościowych, pochodzących z legalnych źródeł.

2. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta, faktura VAT.

4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

III. PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać następujące formy płatności :

a) płatność za pobraniem – należność pobiera pracownik firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę,

b) płatność przelewem bankowym,

c) płatności on-line, za pośrednictwem serwisu PayU

d) płatność gotówką podczas odbioru osobistego.

2. W przypadku przelewu bankowego i płatności on-line, realizacja zamówienia dla Klienta nie będącego konsumentem, rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty.

3. DANE DO PRZELEWU:

mBank 97 1140 2017 0000 4902 1286 2992 KOT W BUTACH ul. Bukowa 14 81-515 Gdynia

IV. WYSYŁKA TOWARU

1. Towar jest dostarczany za pośrednictwem przewoźnika DHL, Paczkomaty InPost.

2. Towar jest dostarczany w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.

3. Koszty wysyłki:

a) koszt przesyłki kurierskiej za pobraniem wynosi 17 PLN,

b) koszt przesyłki kurierskiej z wpłatą na konto wynosi 15 PLN.

c) koszt przesyłki Paczkomaty InPost  z wpłatą na konto wynosi 9,99 PLN

d) w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy - koszty wysyłki wynoszą 0 zł.

4. Towar jest wysyłany codziennie – od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

5. Zwykle czas dostawy przesyłki kurierskiej/Paczkomaty InPost to 1-2 dni robocze od momentu jej nadania.

6. W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne opóźnienia leżące po stronie dostawcy.

7. W stosunku do Konsumentów, Sprzedawca zapewnia, że zamówione towary zostaną dostarczone najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od złożenia zamówienia przez Konsumenta.

V. ZWROT TOWARU

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, zawartej za pośrednictwem strony internetowej Funkyshoes.pl, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w ciągu 10 dni od dnia wydania towaru Konsumentowi.

2. Oświadczenie można złożyć również korzystając z dołączonego formularza zwrotu (DO POBRANIA).

3. Zarówno oświadczenie, jak i zwracany towar, należy przesyłać na adres: KOT W BUTACH ul. Bukowa 14 81-515 Gdynia

4. Prosimy o dołączenie paragonu/faktury.

5. Prosimy o podanie numeru konta, na który ma zostać przekazany zwrot pieniędzy.

6. Nieprzekazanie dokumentu lub informacji, określonych w punktach 4 i 5 niniejszego rozdziału nie wpływa na prawo do odstąpienia od umowy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: -świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, -świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

8. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia, umowa jest uważana za niezawartą, a obie strony umowy zwracają sobie wzajemnie to, co sobie świadczyły.

9. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

VI. REKLAMACJE

1. Reklamacje prosimy przesyłać pisemnie, na adres siedziby Sprzedawcy: KOT W BUTACH ul. Bukowa 14 81-515 Gdynia

2. Należy skorzystać z formularza reklamacyjnego (DO POBRANIA) z zastrzeżeniem punktu 3.

3. Jeżeli Konsument nie korzysta z formularza reklamacyjnego, jego reklamacja powinna zawierać: dane Konsumenta wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz uzasadnienie reklamacji wraz z datą zauważenia usterki.

4. Do reklamacji należy dołączyć produkt, w stosunku do którego reklamacja ma być rozpatrywana.

5. Prosimy o dołączenie również paragonu/faktury. Nie jest to niezbędne, ale ułatwi nam działanie.

6. W przypadku reklamacji złożonej przez Konsumenta, Sprzedawca rozpatrzy ją w ciągu 14 dni.

7. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta nie będącego konsumentem, termin ten może zostać przedłużony, jeśli będzie to uzasadnione.

VII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Kot w Butach Katarzyna Baraniak, z siedzibą w Gdyni przy ul. Bukowej 14.

2. Dane podawane są dobrowolnie, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację zamówienia.

3. Podane dane będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia i ewentualnych reklamacji.

4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

5. Osoby fizyczne mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 7 lutego 2013 r.

2. Oferta jest stała, ważna do wyczerpania zapasów, z zastrzeżeniem punktu 3.

3. Na stronie Sklepu mogą się pojawiać również tymczasowe promocje.

4. Regulamin może zostać zmieniony, przy zachowaniu ograniczeń prawnych.

5. W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.